Ohr Shalom B'Rama

Community Mishloach Manot 5780

Nachal Maor 27, Ramat Beit Shemesh

Tefilla times for Shabbat Parshat Yitro

 • Leil Shabbat:
  • 17:08 - Mincha
  • 17:08 - Candle lighting
 • Shabbat Day:
  • 07:30 - Parsha shiur
  • 08:00 - Shacharit
  • Horim Vi'ladim learning
  • 13:30 - Early mincha
  • 15:55 - Daf Yomi
  • 15:55 - Imahot u'vanot
  • 15:55 - Avot u'vanim
  • 16:40 - Mincha
  • 18:03 - Ma'ariv/Tzet HaShabbat